LA22 – DẦU GỘI CHỐNG RỤNG TÓC VÀ LÀM BỒNG TÓC LACABINE