Tác hại của mỹ phẩm chưa được công bố.

Bất chấp những cảnh báo của các cơ quan quản lý, người tiêu dùng vẫn