LA23 – DẦU XẢ CHỐNG GẪY RỤNG TÓC VÀ LÀM BỒNG TÓC LACABINE