(Video) Tổng kết 6 tháng đầu năm

Sau 6 tháng làm việc chăm chỉ, toàn team MB ĐÔNG Á đã tụ họp đông đủ để tổng kết những thành quả và những vấn đề còn tồn tại sau nửa năm phát triển. Đây là hoạt động rất quan trọng hàng năm, cũng là dịp để tập thể MB ĐÔNG Á ôn lại một năm 2022 đầy trải nghiệm với công việc,tự đánh giá lại bản thân, xích lại gần nhau và củng cố tổ chức để phát triển và trở nên vững mạnh hơn trên thương trường đầy thách thức.